Heeft u ze ook al gezien? De grauwe veldwants (Rhaphigaster nebulosa)?

grauwe veldwants

De voorbije weken komen heel wat aanvragen binnen bij ECOB bv voor deze insecten.
Ook al zijn ze relatief groot (ongeveer 1,5 cm) en zien ze er vervaarlijk uit, eigenlijk zijn ze onschadelijk.

Ze komen voor in bijna elke tuin waar ze zich voeden met plantendelen. Ze bevinden zich op de takken, tussen de bladeren van meestal dichte begroeiing.
De soort produceert maar een generatie per jaar en overwintert dan ook. Meestal is dit buiten in dichte begroeiing maar bij hun zoektocht naar schuilplaatsen geraken ze soms eens binnen. Ook de aantrekking van licht speelt hierbij een rol.

Dat er in deze periode zoveel aanvragen zijn, heeft waarschijnlijk alles te maken met de vrij hoge temperaturen overdag en de lage temperaturen ’s avonds. Op zoek naar schuilplaatsen kunnen ze zo via ramen, deuren, spleetjes,.. binnenshuis komen.

Veldwantsen beschadigen niets en steken ook niet maar wanneer ze bedreigd worden, scheiden ze een kwalijk ruikend goedje af uit speciale geurklieren.

Toxische bestrijdingen zijn niet nodig; meestal volstaat een kort nazicht naar openingen waarlangs ze kunnen binnen komen om zo preventief infiltratie te vermijden.

Indien ze toch binnen opgemerkt worden, kunnen ze gemakkelijk manueel verwijderd worden.
Meestal is het ook slechts tijdens een korte periode dat deze insecten opgemerkt worden.
Uiteraard kan u steeds contact opnemen met onze diensten indien u meer informatie wenst.