WERING ZONDER TOXISCHE MIDDELEN: RPNB

RPNB is een totaalconcept voor de nieuwe uitdagingen op het vlak van wering en bestrijding

van ongedierte zonder toxische middelen.

DE KERNWOORDEN ZIJN:

  • Risico-analyse
  • Proofing
  • Non tox bestrijding/wering

CONTACTEER ONS

STAP 1: INFORMATIE

Alle mogelijke vragen ivm non tox methoden kunnen door ons beantwoord worden. Wij geven u een gestructureerd, correct en to the point inzicht en begeleiding doorheen de wirwar van wetteksten, toelatingsakten, uitzonderingen, specifieke vereisten,…..

Zodat het juiste en meest efficiënte kader van een non tox plan opgesteld wordt.

STAP 2: RISICO-ANALYSE

Bij de risico-analyse wordt een doorgedreven onderzoek uitgevoerd naar alle factoren die een invloed kunnen hebben bij het uitvoeren van het pestcontroleplan.

Hierbij komen o.a. aan bod:

  • de inplanting van het bedrijf in de omgeving
  • de structurele eigenschappen van het pand
  • de productie-flows
  • plaagdierenhistoriek

Al deze factoren worden één per één geëvalueerd en krijgen een score.
Finaal toont de risico-analyse een blauwdruk van eventuele risico-factoren met een beoordeling van de impactsgraad.
Dit dient als basis voor het opstellen van het eigenlijke weringsplan,
gefundeerd op een objectieve, doorgedreven analyse. Ook dé basis voor auditoren!

De mensen van ECOB hebben hiervoor een intensieve en specifieke externe opleiding genoten.

STAP 3: PROOFING

Proofing, het vermijden van infiltratie van plaagdieren door een fysische barrière, is dé basis.

Voorkomen, is immers beter dan genezen!

ECOB bv beschikt over een uitgebreide proofingdienst om dit uit te voeren:
het plaatsen van borstels, roosters, staalwol gerelateerde middelen, knaagdierafstotende siliconen, goot-beschermingen, ….. alles is mogelijk.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van materialen, specifiek voor dit doel ontwikkeld.

Hét voordeel van deze proofingdienst in eigen beheer is onze combinatie tussen vakkennis en handyman!

STAP 4: NON TOX WERING/BESTRIJDING

Stappen 1, 2 en 3 vormen de basis voor stap 4, het eigenlijke niet giftig werings-/bestrijdingsplan van ongedierte.

VLIEGENDE INSECTEN

Voor de wering van vliegende insecten worden reeds intensief hoogtechnologische vliegendoders ingezet.
In de zeer nabije toekomst zal ECOB bv vliegendoders aanbieden waarbij een 24/7 monitoring met digitale verwerking van de data mogelijk is.
Via het digitale platform zal, indien gewenst, het verloop van de vangsten op de lijmborden gemonitord kunnen worden waardoor zeer snel bij plotse infestaties bvb, zal kunnen ingegrepen worden.
Deze flykillers kunnen naadloos via het digitale rapporteringsplatform van ECOB bv opgenomen worden in de bestaande rapportering.

INSECTEN

Ook voor kruipende insecten zoals kakkerlakken bvb worden reeds niet giftige detectoren en/of vallen ingezet.
Afhankelijk van de situatie, kunnen verschillende soorten vallen ingezet worden.

KNAAGDIEREN

Voor het niet giftig elimineren van knaagdieren kan ECOB bv een zeer breed gamma van klemmen, inloopvallen, vangkooien,….inzetten.
Het gebruik van lijmplaten wordt zo veel mogelijk vermeden om onnodig lijden te vermijden.
Daarnaast kunnen vangsystemen geplaatst worden die draadloos geconnecteerd zijn met het digitale rapporteringsplatform; hierdoor is opnieuw 24/7 monitoring mogelijk en kan onmiddellijk en zeer lokaal opgetreden worden.

ECOB bv gebruikt hiervoor de nieuwste generatie vangsystemen én draadloze detectoren met maximaal bereik.
Een extra element is het plaatsen van bewegingssensoren die het voordeel hebben een groter gebied te bestrijken.

Kortom: een digitale non tox oplossing voor elke situatie!

STAP 5: NAZORG

Onze nazorg beperkt zich zeker niet alleen tot het naleven van onze contractuele overeenkomsten!
Wij volgen elke nieuwe ontwikkeling van middelen, werkwijzen,…op zodat wij steeds de meest voordelige en efficiëntste wering kunnen aanbieden.

Samen gaan we voor een gifvrije omgeving!

CONTACTEER ONS